Kadra Pedagogiczna

 

DYREKTOR

mgr Stanisław Studziński – historia

 

mgr Monika Grzymkowska - pedagog szkolny, bibliotekarz

mgr Wiesława Petekiewicz – świetlica

mgr Danuta Bramowicz – oddział przedszkolny

mgr Małgorzata Karczmarz – edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Kobyłecka – edukacja wczesnoszkolna

mgr Bożena Włodarska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Czelińska – język angielski

mgr Iwona Ostrowska – matematyka,  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

mgr inż. Sławomir Pniewski - informatyka

mgr Bogusława Rybka – historia, wos

mgr Barbara Bilińska -  plastyka, zajęcia artystyczne, muzyka

 mgr Iwona Nowakowska – język angielski

mgr Urszula Nowosielska – matematyka

mgr Katarzyna Biegalska – język polski

mgr Wioletta Wróblewska - język polski

mgr Paulina Wiśniewska - zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Mariola Kirzyc – biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Adamczyk - religia

mgr Robert Romanowski – wychowanie fizyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne

Rafał Traczyk - wychowanie fizyczne

 mgr Marzena Grzymkowska – przyroda, geografia,

mgr Dominika Szymańczyk - język niemiecki

mgr Andrzej Matyjasz - fizyka, zajęcia techniczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

 

Strona tytułowa