PLIKI DO POBRANIA

Szkolny  zestaw  podręczników obowiązujących od roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie

Szkolny  zestaw  podręczników obowiązujących od roku szkolnego 2016/2017w Gimnazjum w Kraszewie

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników w Zespole Szkół w Kraszewie

Propozycje wypoczynku dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w okresie ferii zimowych 2017r.

 

Informacja

         

Mazowiecki Kurator Oświaty pismem nr DCI.5531.3.2017.JSz z dnia 25 stycznia 2017r.

poinformował Dyrektora Zespołu Szkół w Kraszewie o zamiarze przeprowadzenia w Gimnazjum ewaluacji problemowej w zakresie wymagań:

- Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne;

-Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Czas trwania badania w szkole: 28 luty, 1 i 3 marca 2017r.

 

 Dyrektor

Stanisław Studziński