PLIKI DO POBRANIA

Szkolny  zestaw  podręczników obowiązujących od roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie

Szkolny  zestaw  podręczników obowiązujących od roku szkolnego 2017/2018 w Gimnazjum w Kraszewie

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników w Zespole Szkół w Kraszewie

PODSEKRETARZ STANU Maciej Kopeć - LIST CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY –  kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży prowadzonej przez POWIAT CIECHANOWSKI w ramach elektronicznej rekrutacji NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018