Mogą pomóc Tobie i Twojej rodzinie!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu

Ciechanowska 27
06-456 Ojrzeń
tel. +48236718320 w.37
e-mail:
gops@ojrzen.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie

ul. Wyzwolenia 10A
06 – 400 Ciechanów
tel./fax. 23 672 26 73, 23 673 27 73
e-mail:
info@pppciechanow.pl

 

Niebieska Linia dla ofiar przemocy w rodzinie - tel. 801 120 002

 

Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących nastolatków - tel. 801 140 068

 

Telefon Zaufania dla Osób z Problemami Uzależnień

Ciechanów, Powstańców Wielkopolskich 1a

Tel: 23 673 49 64

 

Policyjny Telefon Zaufania

11 Pułku Ułanów Legionowych 25 Ciechanów

23 673 50 06

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. 23 672 52 16
e-mail: pcpr_ciech@ciechanow.powiat.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25

06-400 Ciechanów

tel.: (023) 673 16 14

 

Centrum Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych
Powstańców Wielkopolskich 1a
06-400 Ciechanów

tel.: 023 6735370

 

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

ul. Mikołajczyka 5/6

06-400 Ciechanów
tel. 23 674 17 00

 

Sąd Rejonowy w Ciechanowie
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
06-400 Ciechanów ul. Mikołajczyka 6

tel./fax 23 674 17 34
tel. 23 674 17 33
e-mail:
rodzinny@ciechanow.sr.gov.pl

 

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Sąd Rejonowy w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Mikołajczyka 5
tel. 23 674 17 55, faks 23 674 17 55
e-mail: kurator.dorosli@ciechanow.sr.gov.pl

 

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sąd Rejonowy w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Mikołajczyka 6

tel. 23 674 17 61
e-mail:
kurator.nieletni@ciechanow.sr.gov.pl